Student Success Stories

 

คุณภาพสถาบัน/หลักสูตร: การเรียนการสอนของที่นี้ค่อนข้างเน้นการ illustrate จากประสบการณ์ของผู้สอน อิงจากทฤษฎีในหqนังสือ โปรแกรมที่เจนเรียนเกี่ยวกับด้านโรงแรม การแสดงตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ฝึกสกิลที่นักเรียนควรมีเพื่อสนองความต้องการของตลาด เน้นการมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็น การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น การประเมินผลการเรียนมีค่อนข้างบ่อย บางวิชามีการสอบแค่มิดเทอมกับไฟนอล แต่บางวิชามีสอบสามมิดเทอมกับไฟนอลซึ่งต้องทำให้อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ตลอดเวลา นอกจากการสอบที่มีเป็นระยะแล้ว การบ้านมีเยอะพอสมควร ต้องรีเสริชหาความรู้รอบตัวด้วย


คุณภาพอาจารย์ผู้สอน/เพื่อนร่วมชั้น: ค่อนข้างประทับใจกับ instructors ทุกคน เจนไม่เคยเรียนสถาบันรัฐบาลมาก่อน Instructors มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ในองค์กรใหญ่และมีชื่อเสียง ตอนเข้าเรียนใหม่ๆ ค่อนข้างกังวลกับเรื่องภาษาเพราะผู้สอนบางท่านพูดเร็วมาก แต่พอเรียนไปซักพักก็เริ่มปรับตัวได้ สำหรับเพื่อนในคลาส ถือว่าเป็นความโชคดีของเจนที่เพื่อนในรุ่นนิสัยดี ส่วนใหญ่เป็นแคนาเดียน เรื่องภาษาไม่ต้องพูดถึง เป็น English speaker ซะส่วนมาก ไม่ต้องกลัวว่าภาษาจะไม่พัฒนา อีกอย่างคือ ช่วยกันเรียน มีงานหรือการบ้านก็ช่วยเตือนกัน รู้สึกประทับใจมากๆ


คุณภาพตัวแทนสถาบัน/ที่ปรึกษาการศึกษา: เจนได้รับคำแนะนำในการเข้าเรียนที่ VCC จากพี่แซม ตอนแรกก็ค่อนข้างสับสน ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะเจนมี long term goal คือการได้อยู่และทำงานต่อที่นี้ ซึ่งพี่แซมได้แนะนำและอธิบายอย่างละเอียดในแต่ละสาขาพี่แซมมักมีทางเลือกอื่นรองรับเสมอ หากเราไม่สามารถเดินตามแผน1ได้ เราก็จะไปแผน2 ทั้งนี้ก็เพื่อตัวนักเรียนเอง รู้สึกประทับใจมากๆคะ นอกจากนี้ยังมีการอัพเดทเกี่ยวกับการเรียนเรื่อยๆ

This is a part of my story.  Thank you P Sam for suggestions. I'm am very appreciative. It's hard to get in this school. so I will do my best now to get the best result.

 

-- Jane (Atchara) (Hospitality Management Diploma, Canada; Bachelor’s Degree, Thailand)

 

First of all, I want to say 'thank you' to Sam who has helped me since all the way back in Thailand, right from the start. I found UCAN Study in Canada from the Internet; however, I wasn't sure about using his service because I’d never heard of it before and there was no location where the company was at. I emailed him first to discuss what I was looking for. Sam got back to me as soon as possible. It was a fast, accurate, and precise service since the first day. His way of service wasn’t the same as other agencies, and it was what I was looking for: someone who can give advice while I proceed with everything by myself. It’s an advantage to know how things work and go because I have to survive myself alone eventually. However, Sam never abandons his students. He always gives me options and choices. Up until now, he keeps following up to ensure everything goes well with me. 

 

I chose George Brown College because of its reputation of chef school. It has been four fantastic months since I landed in Toronto, a vibrant city with people from all over the world, and a wide vary of cultures. (It might not be a good place to expect a 100% English speaking environment. Yes, everyone communicates in English, but I find various accents such as Korean, Chinese, Indian; and sometimes people just speak their own languages, other than English). Moreover, all instructors, so far as I know, really have experience in food service industry. They know what to do in real scenarios. It might take an effort to get adjusted at first, but it’s a great reward I obtain so far. 

 

The courses really hone my skills as I expected with a balance of theoretical and practical classes, and since international students can work part-time, working off-campus part-time can really give me further experiences out of school.  

These are just briefly an opinion in my point of view.

 

-- Kornthip S. (Honor Graduate, George Brown College, Canada; Chulalongkorn U., Thailand)

I am very pleased with Sam as my advisor. He is exactly knowledgeable about education and living in Canada because he was in Canada many years. Unlike with other agencies, students don't have to pay him [any commission or extra fees]. Yeah, I mean students pay ZERO! If you want to study in Canada, he would be your best choice!

 

Translation:  รู้สึกยินดีมากที่ได้แซมเป็นที่ปรึกษา ที่มีความรู้แม่นยำเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาเพราะเขาเอาศัยอยู่ในแคนาดาเป็นเวลาหลายปี [UCAN Study in Canada] แตกต่างกับ agency อื่น ๆ ตรงที่นักศึกษาไม่ต้องจ่ายเงิน [ค่าคอมมิชชั่น/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น] ใช่ ดิฉันหมายถึงนักศึกษาจ่ายศูนย์บาท! หากคุณต้องการที่จะศึกษาในประเทศแคนาดาเขาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

 

-- Poppap (Krongkwan) P. (HLC, Canada; Prince Songkla University,  Thailand)